Tương Hầu (chữ Hán:襄侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa