Tường chắn

trang định hướng Wikimedia

Tường chắn có thể là:

  • Tường hộ thành (hay tường khiên hộ thành), là cấu trúc tường thành cao kiên cố chắn giữ một hay vài hướng tấn công chính của đối phương vào các lâu đài hay pháo đài thời trung cổ.
  • Tường chắn đất một loại kết cấu xây dựng để giữ ổn định đất tại vùng địa hình thay đổi độ cao lớn không thể tạo mái dốc tự nhiên.