Tường lửa (xây dựng)

Xin xem các mục từ khác có cùng tên ở Tường lửa (định hướng).

Trong xây dựng, tường lửa là vật cản dùng trong kỹ thuật phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn ngọn lửa lan sang một khu vực xác định. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, tường lửa còn có tên khác là màn ngăn cháy, thường được đùng trong các rạp chiếu phim, khi có cháy xảy ra, màn ngăn cháy sẽ ngăn cách sân khấu với khán giả.

Tham khảoSửa đổi