Tưởng Vị Thủy

Tưởng Vị Thủy (chữ Hán: 蔣渭水; 6 tháng 8 năm 18905 tháng 8 năm 1931[1]) là một thầy thuốc, nhà hoạt động xã hội và nhà hoạt động chính trị trong thời kỳ cai trị của Nhật Bản tại Đài Loan.

Tưởng Vị Thủy

Tham khảoSửa đổi