Tượng Lĩnh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tượng Lĩnh)

Tượng Lĩnh có thể là một trong số các địa danh sau: