Tượng Lĩnh, Nông Cống

xã thuộc Nông Cống

Tượng Lĩnh là một xã của tỉnh Thanh Hóa,đây là một xã thuần nông với dân số khoảng 6000 người. Diện tích khoàng 15 km². Có hệ thống sông Duyệt chảy qua. Xã có 2 đập lớn ở 2 thôn Quang Vinh và Hoàng Lâm. Có khoảng 2 km đường sắt chạy qua. Xã được chia làm 9 thôn: Vĩnh Lại; Long Vực; Thọ Nga; Nga Thượng; Phú Long; Phú Sơn; Nhuyễn Sơn; Hoàng Lâm; Quang Vinh. Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua đang được xây dựng.

Tham khảoSửa đổi