Tư Lăng

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Tư lăng)

Tư Lăng có thể là một trong những lăng an táng các vị vua sau: