Tạ An Khương (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tạ An Khương (?-1950) là tên một nhà cách mạng và liệt sĩ Việt Nam. Tên ông được đặt cho một số địa danh ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau như: