Tạ Hoàng Cơ

chính trị gia Việt Nam

Tạ Hoàng Cơ (1911 – 1996) là nhà hoạt động cách mạng, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông sinh ngày 22/12/1911 tại xã Liên Ninh, tổng Ninh Xá, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Quá trình hoạt động cách mạng sửa

Từ tháng 4/1930, tham gia công tác tại Nông hội đỏ huyện Thanh Trì.

Từ năm 1936 -1939, ông kiếm sống bằng mở cửa hàng guốc ở Hà nội, đồng thời tổ chức các nhóm tuyên truyền, vận động, bám dân, báo tin tức để tuyên truyền, hoạt động cách mạng.

Từ năm 1940 - 1943, ông tiếp tục tìm các tổ chức Đảng để hoạt động.

Từ năm 1944 đến tháng 8/1945, ông hoạt động ở tổ chức thanh niên cứu quốc phố Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, ông giữ chức Bí thư chi bộ, Thành ủy viên thành phố Hà Nội.

Từ tháng 1/1947 đến tháng 12/1947, ông làm Khu ủy viên Khu ủy 11 thuộc Khu ủy đặc biệt, Hà Nội.

Hoạt động tài chính ngân hàng sửa

Từ năm 1948 ông chuyển sang công tác lĩnh vực tài chính giữ chức Ủy viên Ban Tài chính Trung ương Đảng (đến tháng 5/1951).

Từ tháng 6/1951 đến tháng 4/1958, ông công tác tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát hành và Chánh Văn phòng.

Từ tháng 5/1958 đến tháng 1/1963, ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngày 7 tháng 1 năm 1963, Tạ Hoàng Cơ được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam thay Tổng Giám đốc Lê Viết Lượng. Từ tháng 1/1963 đến tháng 6/1964, ông giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.[1]

Từ tháng 7/1964 đến tháng 10/1974, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.[2]

Ông nghỉ hưu ngày 01/11/1977. Sau đó ông mở lại cửa hàng guốc và mất năm 1996 tại Hà Nội.

Khen thưởng sửa

Năm 2014 ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh [3]

Chú thích sửa

  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2014.
  2. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2014.
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2014.