Tấn Cao Tổ

trang định hướng Wikimedia

Tấn Cao Tổ (晉高祖) có thể là miếu hiệu của một trong những nhân vật sau: