Tấn công trọng điểm là chiến lược tấn công trong quân sự với mục tiêu chính yếu nhằm vào các vị trí quan trọng của quân đối phương. Chiến lược này nhằm mau chóng đánh bại một đối thủ hùng mạnh, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Chiến lược này có mục tiêu không nhằm vào việc tiêu diệt lực lượng mạnh của quân đối phương mà hướng nhiều vào các mục tiêu khác. Đó là các mục tiêu cung cấp vật chất hoặc ý nghĩa tinh thần quan trọng, thông qua một chiến thắng như thế sẽ khiến quân đối phương dễ dàng và nhanh chóng đi đến đầu hàng.

Hướng tấn côngSửa đổi

Chiến lược tấn công này hướng đến một địa điểm chiến đấu giới hạn: một thành phố, một khu vực,...thường là những vị trí chứa đựng tiềm năng vật chất rất lớn của quân đối phương.

Chiến lược này xác định một số mục tiêu rõ ràng, có thể chỉ cần một mục tiêu duy nhất, như dầu mỏ chẳng hạn, điều đó có thể làm tê liệt và gây rối loạn cho khả năng phản công của quân đối phương.

Trường hợp lịch sửSửa đổi

Trận Moskva năm 1941, quân Đức muốn đánh bại Moskva chiếm lấy thủ đô này nhằm phá hủy những vùng công nghiệp quan trọng của Liên Xô thông qua đó mau chóng làm Liên Xô sụp đổ. Đồng thời, gây một tiếng vang chính trị với thế giới và làm sụp đổ tinh thần nhân dân Liên Xô. Khi cuộc tấn công này bị đánh bại. Quân Đức chuyển sang tấn công trọng điểm vùng tây nam Liên Xô nhằm chiếm vùng cung cấp lúa mìdầu mỏ lớn nhất để làm sụp đổ Liên bang Xô viết.

Trận Trân Châu Cảng diễn ra ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân Nhật tấn công tiêu diệt Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ở Hawaii với mục tiêu làm tê liệt khả năng quân sự vùng Thái Bình Dương, đẩy nước Mỹ đi đến một hòa ước.

Phe Đồng minh tấn công trọng điểm vào nước Ý với tư tưởng xác định Ý là đồng minh yếu nhất trong 3 cường quốc phe Trục, loại bỏ Ý sẽ làm suy yếu phe Trục, đồng thời trực tiếp đe dọa mạn phía nam châu Âu của Đức Quốc Xã. Tấn công Ý vì vậy đôi khi được mô tả là "Tấn công vào phần bụng dưới mềm mại của phe Trục".

Chiến dịch LEA tiến hành vào ngày 7 tháng 10 năm 1947, quân đội Liên hiệp Pháp tấn công vào Việt Bắc tìm kiếm để tiêu diệt chủ lực quân và phá hủy chiến khu lớn nhất[1] của Việt Minh, để mau chóng hoàn thành mục tiêu "đánh nhanh thắng nhanh". Chiến dịch này đã không thành công.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thế trận chiến tranh toàn dân trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân; đoạn thứ 2. Truy cập 12 tháng 9 năm 2018.