Tấn công trực diện

Tấn công trực diệnchiến thuật tấn công trực tiếp của một đạo quân vào mặt chính diện lực lượng quân đội thù địch, khác với việc đánh tạt sườn hay đánh tập hậu. Kiểu tấn công này thường tiến hành bởi một đạo quân có ưu thế quân số, hỏa lực hoặc tiến hành bởi quân phòng thủ, trong tình huống họ buộc phải chiến đấu không còn có thể dễ dàng di chuyển một cách cơ động vị trí trên chiến trường.

Cánh quân B1 (màu xanh) đánh trực diện vào quân R (màu đỏ).

Tham khảoSửa đổi