Mở trình đơn chính
Hệ thống sông Châu Giang, Tầm giang trên bản đồ này viết là Xun.

Sông Tầm hay Tầm Giang (tiếng Trung: 浔江), còn gọi là Tang Giang (桑江), là tên gọi của một đoạn sông thuộc hệ thống sông Châu Giang, là đoạn thượng du của Tây Giang. Nó là sự hợp lưu của Kiềm Giang với Úc Giang tại trung tâm huyện cấp thị Quế Bình (Quý Cảng, Quảng Tây) và chảy tới khu vực trung tâm của địa cấp thị Ngô Châu (Quảng Tây). Tại đây nó hợp lưu với Quế Giang để tạo thành sông Tây Giang. Tổng chiều dài đoạn sông này khoảng 170 km, với chiều rộng trung bình đạt 573 m, độ sau trung bình đạt 3,8 m. Lưu lượng tối đa về mùa khô đạt 4,5 vạn m³/s. Chi lưu của nó là Đại Hoàng giang, từ hướng nam chảy về, hợp lưu gần Ngô Châu. Đại Hoàng giang từng là căn cứ của tướng thủy quân của Thái bình Thiên quốcLa Đại Cương khi ông này chưa gia nhập quân đội của Thái Bình thiên quốc.

Hệ thống sông Tây GiangSửa đổi

Tham khảoSửa đổi