Tầm nhìn lãnh đạo

Tầm nhìn lãnh đạo (leader vision) là tầm nhìn của người lãnh đạo; đó là nhận thức về các xu thế vận động của thế giới xung quanh, của môi trường mà tổ chức hoặc thể chế của người lãnh đạo đó đang tồn tại; là sự cảm nhận về hình ảnh tương lai của thực tại khách quan, tương lai của tổ chức hoặc thể chế với những mục tiêu, mục đích có thể và cần phải đạt được; là sự xác định con đường đi tới tương lai.[1][2][3][4][5][6][7]

Khái niệm liên quanSửa đổi

Tầm nhìn (vision)Sửa đổi

Tầm nhìn là sự nhận biết của mỗi con người về thế giới xung quanh và về bản thân mình. Trong tầm nhìn, có nhận thức, ý thức, cảm hứng, ước mơ… ở những mức độ khác nhau, tùy thuộc trình độ tri thức, vốn sống, trải nghiệm thực tiễn của mỗi người cũng như các điều kiện khách quan độc lập với ý muốn chủ quan của con người.

Người lãnh đạoSửa đổi

Người lãnh đạo (hay Nhà lãnh đạo) có thể là là một cá nhân, một tập thể, bao gồm: chính khách, thủ lĩnh, chỉ huy cao nhất, người đứng đầu, lãnh tụ…[1][8]

Đặc điểmSửa đổi

Tầm nhìn lãnh đạo có những đặc điểm sau[9]:

 • Tầm nhìn chứa đựng về một sự thay đổi tích cực, khả thi trong tương lai.
 • Tầm nhìn xác định tiêu điểm, trọng tâm, trọng điểm rõ ràng của sự vật, hiện tượng ở một thời điểm nào đó trong tương lai.
 • Tầm nhìn là tích hợp giữa hiện thực và lý tưởng; gieo niềm hy vọng, cảm xúc đối với cộng đồng.
 • Tầm nhìn là kim chỉ nam, là định hướng các bước đi về một vấn đề gì đó đối với tổ chức, cộng đồng, thể chế.
 • Tầm nhìn là ảnh chụp tương lai từ tọa độ hiện tại.

Các loại tầm nhìnSửa đổi

 • Tầm nhìn xa (large vision)[9].
 • Tầm nhìn trực diện (frontal vision).
 • Tầm nhìn nội thể (internal vision).
 • Tầm nhìn ngoại biên (lateral vision).
 • Tầm nhìn xung quanh (peripheral vision).
 • Tầm nhìn hồi cố (retrospective vision).
 • Tầm nhìn nhân tạo (artificial vision).
 • Tầm nhìn trong đêm (night vision).

Vai tròSửa đổi

Tầm nhìn có vai trò rất quan trọng đối với người lãnh đạo và hoạt động lãnh đạo. Tầm nhìn là yếu tố cơ bản tạo nên người lãnh đạo vì người lãnh đạo xác lập tầm nhìn, kiến tạo cảm hứng đến số đông về tầm nhìn và đam mê cống hiến, hành động để thực hiện mục tiêu, con đường đã chọn. Tầm nhìn đúng đắn, kịp thời, sâu sắc là yếu tố cơ bản đầu tiên tạo ra quyền lực của người lãnh đạo.[4]

Bài liên quanSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ a ă ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Học viện Chính trị khu vực I (13 tháng 4 năm 2020). “Nhà lãnh đạo và vai trò của nhà lãnh đạo trong hoạt động công vụ”. Truy cập 26 tháng 12 năm 2020.
 2. ^ Nguyễn Thị Hồng Mai - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. “Tầm nhìn của nhà lãnh đạo”.
 3. ^ “Lãnh đạo và tầm nhìn”.
 4. ^ a ă John C. Maxwell. “Phát triển kỹ năng lãnh đạo: Developing the leader within you. Nhà xuất bản Lao động xã hội 2012” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Truy cập 23 tháng 1 năm 2021.
 5. ^ “Why Leaders Must Have Vision”.
 6. ^ Trần Ngọc Thạch, Nguyên Đại Sứ Việt Nam tại Dubai. "Tầm nhìn thay đổi quốc gia" –Cuốn hồi ký của Quốc vương Dubai”.
 7. ^ “Leadership Vision as a Moral Duty”.
 8. ^ ThS. Trần Thị Nga - Học viện Hành chính Quốc gia (29 tháng 10 năm 2020). “Bồi dưỡng tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Truy cập 26 tháng 12 năm 2020.
 9. ^ a ă PGS.TS Ngô Ngọc Thắng - Học viện Chính trị khu vực I. “Xây dựng tầm nhìn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta”. Truy cập 2 tháng 2 năm 2021.