Tần Hoàng Đảo (秦皇岛市) là một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính trực thuộc sửa

Địa cấp thị Tần Hoàng Đảo quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành sửa

Các quận nội thành:

Các huyện sửa

Các huyện: