Tẩy não (còn được gọi là kiểm soát tâm trí, thuyết phục cưỡng chế, kiểm soát suy nghĩ, cải cách tư duygiáo dục lại) là khái niệm rằng tâm trí con người có thể bị thay đổi hoặc kiểm soát bởi một số kỹ thuật tâm lý. Tẩy não được cho là làm giảm khả năng suy nghĩ nghiêm túc hoặc độc lập của chủ thể,[1] để cho phép đưa những suy nghĩ và ý tưởng mới, không mong muốn vào tâm trí của chủ thể,[2] cũng như thay đổi thái độ, giá trị và niềm tin của người này.[3][4]

Một mô tả châm biếm về tẩy não
Một cuộc biểu tình vào tháng 7 năm 2012 tại Hồng Kông chống lại khía cạnh "tẩy não" của giáo dục đạo đức và quốc gia

Khái niệm tẩy não ban đầu được phát triển vào những năm 1950 để giải thích cách chính phủ Trung Quốc làm thế nào để khiến mọi người hợp tác với họ. Những người ủng hộ khái niệm này cũng đã xem xét Đức Quốc xã, về một số vụ án hình sự ở Hoa Kỳ và hành động của những kẻ buôn người. Sau đó, nó đã được Margaret Singer, Philip Zimbardo và một số người khác áp dụng trong phong trào chống giáo phái để giải thích việc chuyển đổi sang một số phong trào tôn giáo mới và các nhóm khác. Điều này dẫn đến cuộc tranh luận về khoa họcpháp lý [5] với Eileen Barker, James Richardson và các học giả khác, cũng như các chuyên gia pháp lý, bác bỏ ít nhất là sự hiểu biết phổ biến về tẩy não.[6]

Khái niệm tẩy não đôi khi liên quan đến các vụ án pháp lý, đặc biệt là liên quan đến các vụ án về quyền nuôi con; và cũng là một chủ đề trong khoa học viễn tưởng và phê bình về văn hóa chính trịdoanh nghiệp hiện đại. Mặc dù thuật ngữ này xuất hiện trong phiên bản thứ năm của Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM-5) của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ [7], tẩy não không được chấp nhận là sự thật khoa học [8] và được mô tả là giả khoa học.[9]

Tham khảo sửa

  1. ^ Encyclopaedic Dictionary of Religion. 2. Gyan Publishing House. 2005.
  2. ^ Campbell, Robert Jean (2004). Campbell's Psychiatric Dictionary. USA: Oxford University Press. tr. 403.
  3. ^ Corsini, Raymond J. (2002). The Dictionary of Psychology. Psychology Press. tr. 127.
  4. ^ Kowal, D.M. (2000). “Brainwashing”. Trong Love, A.E. (biên tập). Encyclopedia of Psychology. 1. American Psychological Association. tr. 463–464. doi:10.1037/10516-173.
  5. ^ Wright, Stuart (tháng 12 năm 1997). “Media coverage of unconventional religion: Any "good news" for minority faiths?”. Review of Religious Research. 39 (2): 101–115. doi:10.2307/3512176. JSTOR 3512176.
  6. ^ Melton, J. Gordon (ngày 10 tháng 12 năm 1999). “Brainwashing and the Cults: The rise and fall of a theory”. Center for Studies on New Religions (CESNUR). Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2009. Since the late 1980s, though a significant public belief in cult-brainwashing remains, the academic community-including scholars from psychology, sociology, and religious studies-have shared an almost unanimous consensus that the coercive persuasion / brainwashing thesis proposed by Margaret Singer and her colleagues in the 1980s is without scientific merit.
  7. ^ American Psychiatric Association. DSM-5.
  8. ^ Usarski, Frank (ngày 6 tháng 12 năm 2012). Cresswell, Jamie; Wilson, Bryan (biên tập). New Religious Movements: Challenge and Response (bằng tiếng Anh). Routledge. tr. 238. ISBN 9781134636969. ... there has been until now a lack of any convincing scientific evidence which can be applied in a generalised form to show that involvement in a New Religious Movement has any destructive consequences for the psyche of the individual concerned.... The fact that, in all the ensuing years, no one has succeeded in verifying beyond reasonable doubt any of these claims, has however, never been regarded as a reason to exonerate the groups in any way.... Thus, up to the time of writing, there has not been one single successful, legal conviction of the Scientology Church, even though this group has come to be regarded as the most dangerous of the new religious organisations.... The fact that even long-term investigations have as yet failed to produce the desired results continues to be ignored.
  9. ^ Moore, Rebecca (ngày 19 tháng 7 năm 2018). “The idea of brainwashing is 'pseudoscientific' and 'dehumanises people'. The Independent. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2019.