Tẩy tủy kinh tương truyền là phần Hậu bộ của Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại khi ông đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự để truyền phật pháp. Nội dung của bộ kinh là phương pháp tu luyện khí công và võ thuật. Đây là thần công đứng đầu trong tứ đại thần công của thiếu lâm tự, tương truyền người luyện có thể hoòi xuân như cú mãi mãi không già.

Chú thichSửa đổi

Tham khảoSửa đổi