Tập đoàn quân số 3

trang định hướng Wikimedia

Tập đoàn quân số 3 là phiên hiệu của một số đại đơn vị cấp tập đoàn quân trong lịch sử quân sự thế giới như:

ĐứcSửa đổi

 • Tập đoàn quân số 3 (Đế quốc Đức) Thế chiến thứ nhất
 • Tập đoàn quân số 3 (Wehrmacht) trong Thế chiến thứ hai
 • Tập đoàn quân số 3 Panzer

Nga / Liên XôSửa đổi

 • Tập đoàn quân số 3 (Đế quốc Nga)
 • Tập đoàn quân số 3 (Hồng quân Nga)
 • Tập đoàn quân số 3 (Liên Xô)

KhácSửa đổi

 • Tập đoàn quân số 3 (Áo-Hung)
 • Tập đoàn quân số 3 (Bulgaria)
 • Tập đoàn quân số 3 (Pháp)
 • Tập đoàn quân số 3 (Ai Cập)
 • Tập đoàn quân số 3 (Hungary)
 • Tập đoàn quân số 3 (Ý)
 • Tập đoàn quân số 3 (Nhật Bản)
 • Tập đoàn quân số 3 (Đế chế Ottoman)
 • Tập đoàn quân số 3 (Rumani)
 • Tập đoàn quân số 3 (Serbia)
 • Tập đoàn quân số 3 (Thổ Nhĩ Kỳ)
 • Tập đoàn quân số 3 (Vương quốc Anh)
  • Tập đoàn quân số 3 (Home Forces), cũng ở Vương quốc Anh
 • Tập đoàn quân số 3 (Hoa Kỳ)