Tập đoàn truyền thông

Tập đoàn truyền thông là một công ty sở hữu số lượng lớn các công ty thuộc về nhiều loại hình truyền thông đại chúng như truyền hình, phát thanh, xuất bản, điện ảnhInternet.

"Các tập đoàn truyền thông tranh đấu cho các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho quyền lực của họ ở các thị trường trên khắp thế giới." là một mô tả phổ biến thời hiện đại.[1]

Các ví dụ ở Hoa Kỳ sửa

Chỉ trích sửa

Các ví dụ tiêu biểu (Hoa Kỳ) sửa

Các ví dụ khác sửa

Một vài trong số các tập đoàn truyền thông nổi tiếng nhất bao gồm:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ "Editorials" (Nation, 269: 18). tr. 12. ISSN: 00278378. Moglen, Eben, Michael Pertschuck và Scott Sherman (1999)