Tập chỉ số là một tập "đánh số" cho tập hợp khác.[1][2]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Weisstein, Eric. “Index Set”. Wolfram MathWorld. Wolfram Research. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2013. 
  2. ^ Munkres, James R. (2000). Topology 2. Upper Saddle River: Prentice Hall.