Tập hợp đo được là tập hợp trong không gian Euclideđộ đo ngoài và độ đo trong bằng nhau, và giá trị độ đo chung đó được gọi là độ đo của tập hợp này.

Tính chất sửa

  • Điều kiện cầnđủ để một tập hợp đo được theo độ đo   nếu nó thuộc miền xác định của hàm số độ đo  

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa