Tập hợp sắp thứ tự một phần

Trong toán học, đặc biệt là lý thuyết thứ tự, một tập hợp sắp thứ tự một phần (hày còn gọi là tập hợp sắp thứ tự bộ phận, tập hợp sắp thứ tự riêng phần) bao gồm một tập hợp cùng với một quan hệ hai ngôi có tính phản xạ (mỗi phần tử được so sánh với chính nó), tính phản đối xứng (giữa hai phần tử có nhiều nhất một cách so sánh) và tính bắc cầu (ta có thể so sánh theo kiểu bắc cầu).[1]

Một tập hợp sắp thứ tự toàn phần là một tập hợp sắp thứ tự một phần sao cho mọi cặp phần tử đều có thể được so sánh.[2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Hoàng Xuân Sính (1972), tr. 26
  2. ^ Hoàng Xuân Sính (1972), tr. 27

Thư mụcSửa đổi

  • Bernd Schröder (ngày 11 tháng 5 năm 2016). Ordered Sets: An Introduction with Connections from Combinatorics to Topology. Birkhäuser. ISBN 978-3-319-29788-0.
  • Deshpande, Jayant V. (1968). “On Continuity of a Partial Order”. Proceedings of the American Mathematical Society. 19 (2): 383–386. doi:10.1090/S0002-9939-1968-0236071-7.
  • Hoàng Xuân Sính, (1972), Đại số đại cương (tái bản lần thứ tám), Nhà xuất bản giáo dục
  • Schmidt, Gunther (2010). Relational Mathematics. Encyclopedia of Mathematics and its Applications. 132. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-76268-7.
  • Stanley, Richard P. (1997). Enumerative Combinatorics 1. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. 49. Cambridge University Press. ISBN 0-521-66351-2.

Liên kết ngoàiSửa đổi