Tập tin:Bevölkerungsentwicklung Berge (Prignitz).pdf

Tập tin gốc(1.752×1.239 điểm ảnh, kích thước tập tin: 121 kB, kiểu MIME: application/pdf)

Miêu tả

Miêu tả
Deutsch: Bevölkerungsentwicklung in den heutigen Grenzen von Berge, Landkreis Prignitz, Land Brandenburg, Deutschland
Blaue Linie: Bevölkerung -- Punktierte Linie: Vergleich mit der Entwicklung Brandenburgs
Grauer Hintergrund: Zeit der Nazi-Herrschaft -- Roter Hintergrund: DDR-Zeit
English: Population development within the current boundaries of Berge, Prignitz district, Brandenburg state, Germany
Blue line: Population -- Dotted line: Comparison to population development of Brandenburg state
Grey background: Time of nazi rule -- Red background: Time of communist rule
Español: Desarrollo de la población en los actuales límites de Berge, distrito de Prignitz, estado de Brandenburg, Alemania
Línea azul: Habitantes -- Línea de puntos: Comparación con el desarrollo de Brandenburgo
Fondo gris: Período del gobierno nazi -- Fondo Rojo: Época communista
Français : Évolution de la population dans les limites actuelles de Berge, arrondissement de Prignitz, Land de Brandebourg, Allemagne
Ligne bleue: Population -- Ligne pointillé: Comparaison avec le développement de Brandebourg
Fond gris: Période du régime nazie -- Fond rouge: Période du régime communiste
Italiano: Sviluppo della popolazione entro gli attuali confini de Berge, circondario de Prignitz, stato federato de Brandeburgo, Germania
Linea Blu: Popolazione -- Linea puntata: Confronto dello sviluppo della popolazione dello stato del Brandenburgo
Sfondo grigio: Ai tempi del governo nazista -- Sfondo rosso: Al tempo del governo comunista
Nederlands: Ontwikkeling van de bevolking binnen de huidige grenzen van Berge, landkreis Prignitz, deelstaat Brandenburg, Duitsland
Blauwe lijn: Bevolking -- Stippellijn: Vergelijking van de ontwikkeling van de bevolking van de deelstaat Brandenburg
Grijze achtergrond: tijdens de nazi-regering -- Rode achtergrond: tijdens de communistische regering
Polski: Rozwój ludności w obecnych granicach dla Berge, powiat Prignitz, kraj Brandenburgia, Niemcy
Niebieska linia: Populacja -- Linia przerywana: Porównanie z rozwoju Brandenburgii
Szare tło: Okres hitlerowców -- Czerwone tło: Okres rządów komunistycznych
Svenska: Befolkningsutvecklingen i de nuvarande gränserna för Berge, landkreis Prignitz, delstaten Brandenburg, Tyskland
Blå linje: Befolkning -- Prickade linjen: Jämförelse med utvecklingen av Brandenburg
Grå bakgrund: Period av Nazi styre -- Röd bakgrund: Period av kommunistiskt styre
Ngày
Nguồn gốc Own work based on: Data sources displayed at Population Projection Brandenburg at Wikimedia Commons
Tác giả Hans G. Oberlack
Vị trí đối tượng53° 13′ 59″ B, 11° 52′ 00″ Đ Kartographer map based on OpenStreetMap.Xem hình này và các hình ảnh lân cận trên: OpenStreetMapinfo

Giấy phép

Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo giấy phép sau:
w:vi:Creative Commons
ghi công chia sẻ tương tự
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế.
Bạn được tự do:
  • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
  • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
  • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.
  • chia sẻ tương tự – Nếu bạn thay thế, biến đổi, hoặc làm tác phẩm khác dựa trên tác phẩm này, bạn chỉ được phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt, tương tự hoặc tương thích với tác phẩm gốc.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

53°13'59.002"N, 11°52'0.001"E

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại19:44, ngày 6 tháng 3 năm 2018Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:44, ngày 6 tháng 3 năm 20181.752×1.239 (121 kB)Hans G. Oberlack2016 data added
00:24, ngày 28 tháng 12 năm 2016Không có hình thu nhỏ0×0 (118 kB)Hans G. Oberlack2015 data added
14:31, ngày 11 tháng 10 năm 2014Không có hình thu nhỏ0×0 (97 kB)Hans G. OberlackUser created page with UploadWizard
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình