Tập tin:Chopin - Mazurka D major Op.33 no. 2 (or 3) played by Lubka Kolessa.oga

Chopin_-_Mazurka_D_major_Op.33_no._2_(or_3)_played_by_Lubka_Kolessa.oga(tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 3 min 35 s, 138 kbit/s)

Miêu tả

creator QS:P170,Q1268

Lubka Kolessa plays Chopins Mazurka No. 23 D-Dur Op. 33, 2 for Welte-Mignon in 1928.

Giấy phép

Public domain Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, chuyển tác phẩm này vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Tôi cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.
Public domain This file is in the public domain, because it is a recording based on a folkloric or traditional musical composition which has fallen out of copyright and any recording rights to this version have expired. In Germany, this recording right is called "Leistungsschutz" and lasts for 50 years from the date the work was created. In the USA, it only applies to recordings "fixed" before February 15, 1972 (See Template:PD-US-record). For recordings from Italy, see Template:PD-Italy-audio. Other countries may have differing legislation.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại12:36, ngày 22 tháng 9 năm 2006
3 min 35 s (3,54 MB)Gerhard51Lubka Kolessa plays Chopin, Mazurka No. 23 D-Dur Op. 33, 2 for Welte-Mignon in 1928.
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình