Tập tin:Law 10-59 ROV.pdf

Đi đến trang
trang sau →
trang sau →
trang sau →

Tập tin gốc(1.275×1.650 điểm ảnh, kích thước tập tin: 762 kB, kiểu MIME: application/pdf, 8 trang)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Luật 10/59 của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa ngày 6 tháng 5 năm 1959
Ngày
Nguồn gốc Tài liệu thời kỳ Chính quyền Việt Nam cộng hòa, State Records and Archives Department of Vietnam
Tác giả Government of Republic of Vietnam
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)
Public domain This file is a government work by either the government of the French protectorate of Tonkin, the French protectorate of Annam, the colony of Cochinchina, the Autonomous Republic of Cochinchina, the Republic of Southern Vietnam, the Provisional Central Government of Vietnam, the State of Vietnam, the First Republic of Vietnam, or the Second Republic of Vietnam and is therefore inelligible for copyright in modern Vietnamese law. The government of the Socialist Republic of Vietnam maintains that between 2 September 1945 and 2 July 1976 only the Democratic Republic of Vietnam and the Republic of South Vietnam were legitimate governments and that any rival governments were illegal ("reactionary" or "counter-revolutionary") organisations.

This template excludes:

  • Works by private or corporate authors which fall under the jurisdiction of the modern Vietnamese government.
  • Works by the governments of the Nguyễn dynasty, French Cochinchina, and French Indochina prior to 2 September 1945, these are "{{PD-Vietnam}}" on different grounds.

Legal disclaimer:

This image is or may contain a symbol or symbols prohibited by Vietnam's National Assembly, due to (variously) representations of South Vietnam, or similar governmental structures; or of organizations associated with said. Imagery covered may include the Flag of South Vietnam and emblems/insignias.


Public domain

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài giải thích về Luật bản quyền không phải của Hoa Kỳ (tiếng Anh).
Lưu ý: Đừng dùng bản mẫu này cho bản thu âm.

Chú thích

Luật 10/59 của Quốc hội Việt Nam Cộng hòa ngày 6 tháng 5 năm 1959

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

application/pdf

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại19:59, ngày 24 tháng 8 năm 2020Hình xem trước của phiên bản lúc 19:59, ngày 24 tháng 8 năm 20201.275×1.650, 8 trang (762 kB)VinhtantranAdd a missing page
18:02, ngày 24 tháng 8 năm 2020Hình xem trước của phiên bản lúc 18:02, ngày 24 tháng 8 năm 20201.275×1.650, 7 trang (667 kB)VinhtantranUploaded a work by Government of Republic of Vietnam from [https://luutru.gov.vn/home.htm State Records and Archives Department of Vietnam] with UploadWizard
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình