Mở trình đơn chính

Spindle_diagram.jpg(734×509 điểm ảnh, kích thước tập tin: 94 kB, kiểu MIME: image/jpeg)


Miêu tả

Miêu tả
English: Evolution of Vertebrate from the Cambrium to the present at a class level as a traditional spindle diagram. The width of the spindle represents the number of families as a rough estimate of diversity. The diagram is based on Benton, M. J. (1998) The quality of the fossil record of vertebrates. P. 269–303, in Donovan, S. K. and Paul, C. R. C. (eds), The adequacy of the fossil record, Fig. 2. Wiley, New York, 312 p.

The figures representing classes are (from left): Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. The two extinct classes are Placodermi and Acanthodii. All classes interpreted traditionally.

Bentons notes to his own tree: Number of families is an imperfect measure of diversity. Reptilia in particular should probably have been shown as far more diverse in the Mesozoic.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Tác phẩm do chính người tải lên tạo ra
Tác giả Petter Bøckman
Phiên bản khác
Converted to SVG.svg
Hình ảnh thuộc thể loại "biology" nên được tạo lại bằng đồ họa vector theo định dạng tập tin SVG. Làm như vậy có một số lợi điểm; xem Commons:Media for cleanup để biết thêm chi tiết. Nếu đã tồn tại dạng SVG của tập tin này, xin hãy tải nó lên. Sau khi tải tập tin SVG lên, hãy thay bản mẫu này bằng {{vector version available|tên hình mới.svg}}.

Giấy phép

Public domain Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, chuyển tác phẩm này vào phạm vi công cộng. Điều này có giá trị trên toàn thế giới.
Tại một quốc gia mà luật pháp không cho phép điều này, thì:
Tôi cho phép tất cả mọi người được quyền sử dụng tác phẩm này với bất cứ mục đích nào, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, trừ phi luật pháp yêu cầu những điều kiện đó.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại20:21, ngày 4 tháng 2 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:21, ngày 4 tháng 2 năm 2011734×509 (94 kB)Petter BøckmanSlight cropping
20:12, ngày 4 tháng 2 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 20:12, ngày 4 tháng 2 năm 2011800×567 (94 kB)Petter Bøckman{{Information |Description ={{en|1=Evolution of Vertebrate from the Cambrium to the present at a class level as a traditional spindle diagram. The with of the spindle represent number of families, as a rough estimate of diversity. The diagram is based
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình