Đi đến trang


Tập tin gốc(1.291×1.654 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2,94 MB, kiểu MIME: application/pdf, 55 trang)

Miêu tả

Miêu tả
العربية: ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
Čeština: Charta Spojených národů a Statutu Mezinárodního soudního dvora
English: Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice.
Español: Carta de las Naciones Unidas y estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Français : Charte de l'Organisation des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice.
Hrvatski: Povelja Ujedinjenih naroda i Statut Međunarodnog suda pravde
Bahasa Indonesia: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.
Italiano: Statuto delle Nazioni Unite e Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
日本語: 国際連合憲章 兼 国際司法裁判所規程
한국어: 유엔 헌장과 정의의 국제 재판소의 법령
Nederlands: Handvest van de Verenigde Naties en Statuut van het Internationaal Hof van Justitie.
Русский: Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда.
Svenska: Förenta nationernas stadga och Internationella domstolens stadga.
ไทย: กฎบัตรของกฎบัตรสหประชาชาติสำหรับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
Tiếng Việt: Điều lệ của Liên Hiệp Quốc và Điều lệ của Tòa án Công lý Quốc tế
中文: 联合国宪章和国际法院规约.
Ngày tạo ra
Nguồn gốc Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice Retrieved from United Nations Treaty.
Tác giả United Nations.
Phiên bản khác

Giấy phép

Phạm vi công cộng
Tác phẩm này được trích từ một tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc. Trước ngày 17 tháng 9 năm 1987 Liên Hiệp Quốc có quy định không đòi hỏi bản quyền và muốn phần lớn các tài liệu của tổ chức đều thuộc phạm vi công cộng, để có thể truyền bá "những ý tưởng (trong) các Ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc càng sâu rộng càng tốt" (chi tiết).

Các ấn phẩm của LHQ không nằm trong phần Phụ lục của Hướng dẫn Quản trị ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (tiếng Anh) xuất bản tại Hoa Kỳ trước năm 1978 đều thuộc phạm vi công cộng vì chúng được xuất bản mà không có lời thông báo bản quyền. Các ấn phẩm của Liên Hiệp Quốc nằm trong phần Phụ lục của ST/AI/189/Add.9/Rev.1 nếu được xuất bản tại Hoa Kỳ từ năm 1978 đến ngày 17 tháng 9 năm 1987 đều thuộc phạm vi công cộng vì chúng được xuất bản mà không ghi thông báo bản quyền, đồng thời, bản quyền của chúng cũng không được đăng ký với Phòng Bản quyền Hoa Kỳ trong vòng 5 năm sau đó (từ 1978 đến 1993 LHQ không đăng ký bất kỳ văn bản nào xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ vì nó thỏa mãn hai điều sau:

  1. nó được Liên Hiệp Quốc xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987, và
  2. nó không xuất phát từ văn bản nằm trong phần Phụ lục của ST/AI/189/Add.9/Rev.1 (các văn bản này được giữ bản quyền theo một ngoại lệ so với quy định chung).
Tác phẩm này có bản quyền tại những khu vực tài phán không áp dụng quy tắc thời hạn ngắn hơn đối với tác phẩm của Hoa Kỳ hoặc đã mở rộng sự bảo vệ bản quyền tại nước đó đối với các tác phẩm của LHQ.

Dialog-warning.svg
Ghi chú: bạn phải đưa ra bằng chứng là tác phẩm này xuất hiện trong một văn bản chính thức của Liên Hiệp Quốc xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 17 tháng 9 năm 1987.

English | français | magyar | русский | Tiếng Việt | 粵語 | +/−

United Nations

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này
charter of united nations title page

Items portrayed in this file

tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại06:55, ngày 5 tháng 5 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:55, ngày 5 tháng 5 năm 20121.291×1.654, 55 trang (2,94 MB)Chipmunkes{{Information |Description ={{en|1={{Information |Description = {{en|Charter of the United Nations.}}{{id|Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.}} |Date = 1945 |Source = ''{{w|United Nations|United Nations}}'' Retrieved from [http...
Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Xem tập tin này đang dùng ở đâu toàn hệ thống.

Đặc tính hình