Tế Công (định hướng)

Tế Công có thể là:

  • Tế Công: còn được biết đến với tê ngọi "Tế Điên Hòa Thượng", "Tế Công Hoạt Phật", là một nhà sư tu hành và đắc đạo với tên hiệu là Thiền sư Đạo Tế, thời Nam Tống, Trung Quốc; đệ tử nối pháp của thiền sư Huệ Viễn Hạt Đường, thuộc đời thứ 13 tông Lâm Tế, phái Dương Kỳ.
  • Nguyễn Tế Công (1877 - 1959), còn được gọi là "Nguyễn Tế Vân", là một võ sư Vĩnh Xuân Quyền người Việt gốc Hoa, được xem là Sư tổ hệ phái Vĩnh Xuân quyền Việt Nam.