Tế bào cơ [1] là loại tế bào được tìm thấy trong mô cơ. Tế bào cơ dài, tế bào hình ống phát triển từ myoblasts để tạo thành cơ bắp trong một quá trình được gọi là myogenesis.[2] Có nhiều dạng tế bào cơ thể chuyên biệt khác nhau: các tế bào cơ tim, xương và trơn, với các đặc tính khác nhau. Các tế bào nổi bật của cơ tim và xương được gọi là sợi cơ.[3] Cardiomyocytes là các sợi cơ tạo thành các buồng tim, và có một hạt nhân trung tâm duy nhất.[4] Sợi cơ xương giúp hỗ trợ và di chuyển cơ thể và có xu hướng có hạt nhân ngoại vi.[5][6] Các tế bào cơ trơn kiểm soát co thắt sự nhu động không tự nguyện như co thắt nhu động trong thực quảndạ dày.

Tế bào cơ
Cấu trúc chung của một tế bào cơ và ngã ba thần kinh cơ:
Chi tiết
Vị trí
Định danh
LatinhMyocytus
MeSHD032342
THH2.00.05.0.00002
FMA67328
Thuật ngữ mô học

Tham khảo

sửa
  1. ^ al.], consultants Daniel Albert... [et (2012). Dorland's illustrated medical dictionary (ấn bản 32). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. tr. 321. ISBN 978-1-4160-6257-8.
  2. ^ Bản mẫu:MeSH name
  3. ^ al.], consultants Daniel Albert... [et (2012). Dorland's illustrated medical dictionary (ấn bản 32). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. tr. 321 and 697. ISBN 978-1-4160-6257-8.
  4. ^ “Muscle tissues”. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 10 năm 2015.
  5. ^ Scott, W; Stevens, J; Binder-Macleod, SA (2001). “Human skeletal muscle fiber type classifications”. Physical Therapy. 81 (11): 1810–1816. PMID 11694174. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2015.
  6. ^ “Does anyone know why skeletal muscle fibers have peripheral nuclei, but the cardiomyocytes not? What are the functional advantages?”. ResearchGate. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 9 năm 2017.