Tề là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 齊, Bính âm: Qi). Họ này xếp thứ 87 trong danh sách Bách gia tính.

Người Trung Quốc họ Tề nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi