Tỉ lệ nghịch

Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. Nói khác đi là: Nếu "a" là đại lượng thứ nhất, thì đại lượng tỉ lệ nghịch với "a" là "nghịch đảo - có hệ số - của a" (k/a), và "k" là một hằng số dương bất kì. Có công thức:

Hai đại lượng x,y tỉ lệ nghịch, được biểu diễn qua đồ thị hàm số

Trong toán học thì đồ thị biểu diễn mối tương quan "tỉ lệ nghịch" giữa hai đại lượng là hai cánh cung nằm ở hai góc vuông I và III của hệ quy chiếu Ox,Oy. Hai cánh cung này được gọi là đường cong hyperbol.

Định nghĩaSửa đổi

Nếu một đại lượng y tỉ lệ với một đại lượng x theo công thức:    (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k.

Tính chấtSửa đổi

Nếu hai đại lượng xy tỉ lệ nghịch:

  • Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.
  • Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi