Tỉnh ủy Đồng Tháp hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Đồng Tháp


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XI
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Lê Quốc Phong Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư thường trực (1) Phan Văn Thắng
Phó Bí thư (1) Phạm Thiện Nghĩa
Thường vụ Tỉnh ủy (13) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI
Tỉnh ủy viên (51) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 27 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Mã số điện thoại 0277 3851 151
Lịch sử
Thành lập 1976

Tỉnh ủy Đồng Tháp có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Quốc Phong.[1]

Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy từ 1976-nay

sửa

1. Từ 1976-1986 : Trần Anh Điền (1922-2016)

2. Từ 1986-1992 : Nguyễn Thế Hữu (1927-2008)

3. Từ 1990-1998 : Võ Hồng Nhân (1944)

4. Từ 1998-2000 : Lê Minh Châu (1944-2014)

5. Từ 2000-2001 : Trương Vĩnh Trọng (1942-2021)

6. Từ 2001-2010 : Huỳnh Minh Đoàn (1953)

7. Từ 2010-2014 : Lê Vĩnh Tân (1958)

8. Từ 2014-2020 : Lê Minh Hoan (1961)

9. Từ 2020-nay : Lê Quốc Phong (1978)

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025”. Plo.vn.