Tỉnh ủy Bắc Ninh

Tỉnh ủy Bắc Ninh hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tỉnh ủy Bắc Ninh


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XX
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực (1) Nguyễn Quốc Chung
Phó Bí thư (1) Nguyễn Hương Giang
Thường vụ Tỉnh ủy (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX
Tỉnh ủy viên (48) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh
Trang web http://bacninh.dcs.vn
Lịch sử
Thành lập 1930

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu bà Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.[1]

Lịch sửSửa đổi

Tỉnh ủy Bắc Ninh có tiền thân từ Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập ngày 4/8/1929 tại núi Hồng Vân (núi Lim, Tiên Du), gồm hơn 20 hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của 2 tỉnh được triệu tập.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh-Bắc Giang đổi tên thành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang.

Trong khoảng thời gian từ 1930-1940 tỉnh ủy được chỉ đạo trực tiếp từ Xứ ủy Bắc Kỳ, các ủy viên xứ ủy thường là người đứng đầu tỉnh ủy.

Đến cuối năm 1940, tỉnh Bắc Ninh thành lập đảng bộ riêng với tên gọi Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh do Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ Chu Thiện thay mặt Xứ ủy quyết định thành lập. Bí thư Ban cán sự là Nguyễn Trình (còn được gọi Yên Trình hoặc Trình Xưa), ủy viên Ban cán sự gồm Nguyễn Đức Nguyện (tức Lê Quang Đạo), Vũ Kiên (tức Kiên Lai).

Cuối tháng 11/1945 Ban cán sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất tại đình Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành. Đại hội đã bầu Nguyễn Văn Tý (tức Nguyễn Chấn) làm bí thư tỉnh ủy. Ban cán sự tỉnh Bắc Ninh đổi tên thành tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ ngày 7/1/1963 hợp nhất 2 tỉnh ủy Bắc Ninh và Bắc Giang, và thành lập Thường trực Tỉnh uỷ lâm thời Hà Bắc. Ngày 6/11/1996 tỉnh Hà Bắc được tách trở lại thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Từ 1/1997 tái lập tỉnh ủy Bắc Ninh, bí thư tỉnh ủy lâm thời là Ngô Đình Loan.

Chức năng và nhiệm vụSửa đổi

Tỉnh ủy Bắc Ninh có một số chức năng nhiệm vụ sau:

 • Thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 • Giới thiệu nhân sự cho Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
 • Giám sát các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Bắc Ninh.
 • Chuẩn bị nội dung, nhân sự và quyết định thời gian triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới.
 • Bầu ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư và phó bí thư tỉnh ủy.
 • Quyết định miễn nhiệm hoặc bầu bổ sung tỉnh ủy viên, ủy viên thường vụ tỉnh ủy.

Tổ chứcSửa đổi

Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm các ban, đơn vị trực thuộc sau[2]:

 • Văn phòng Tỉnh ủy
 • Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
 • Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 • Ban Dân vận Tỉnh uỷ
 • Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
 • Đảng ủy Các cơ quan tỉnh
 • Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
 • Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
 • Báo Bắc Ninh.

Bí thư tỉnh ủySửa đổi

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh. Bắc Ninh dơn vị hành chính cấp tỉnh nên các bí thư tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng.

Giai đoạn 1930-1945Sửa đổi

STT Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 Phạm Văn Chất 8-11/1929 Bí thư Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh-Bắc Giang Bị Pháp bắt
2 Nguyễn Trình 12/1940-3/1942 Bí thư Ban cán sự tỉnh Bắc Ninh Bị Pháp bắt
3 Lê Quang Đạo 5/1942–8/1942 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh
4 Liên Cường (tức

Vinh Rỗ)

8/1942-8/1943 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh Bị thi hành kỷ luật do thoái hóa
5 Văn Tiến Dũng 8/1943–7/1944 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh từ 7/1944 làm bí thư xứ ủy Bắc kỳ
6 Đặng Kim Giang 7/1944-11/1944 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh
7 Trần Đức Thịnh 11/1944-3/1945 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh
8 Trần Đình Nam (Cao Đàm) 3/1945–11/1945 Trưởng ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh

Giai đoạn 1945-1959Sửa đổi

STT Lần thứ Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 I Nguyễn Chấn 11/1945–5/1946 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
2 Phan Lang 5/1946–2/1947 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
3 Ngô Minh Loan 2/1947–12/1947 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
4 Lê Xương 1/1948–5/1948 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
5 II Nguyễn Tuân 6/1948-11/1949 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
6 Trần Bình 12/1949–11/1950 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
7 Lê Hồng Tâm 12-1950–4/1951 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
III 4/1951-8/1951 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
8 Nguyễn Ly 8/1951-2/1959 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh

Giai đoạn từ 1959-1963Sửa đổi

STT Đại hội Đảng bộ Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 IV Nguyễn Ly 2/1959-6/1960 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Lê Trang
Nguyễn Văn Bính
V 6/1960-3/1963 Nguyễn Văn Bính

Giai đoạn 1963-1996Sửa đổi

STT Đại hội Đảng bộ Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Trần Trung 1/1963-10/1963 Bí thư tỉnh ủy lâm thời Hà Bắc Nguyễn Ly
Phương Minh Nam
Ngô Duy Phương
Phạm Văn Quyện
I 10/1963-1964 Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nguyễn Ly
Phương Minh Nam
2 Lê Quang Tuấn 1964-6/1971 Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Phương Minh Nam
II 6/1971-6/1976 Đỗ Văn
Phương Minh Nam
3 III Vũ Thơ 6/1976-6/1977 Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Đỗ Văn
Phương Minh Nam
IV 6/1977-11/1979 Nguyễn Thanh Quất
Trương Thế Cửu
V 11/1979-1/1983 Nguyễn Thanh Quất
Trương Thế Cửu
4 VI Nguyễn Thanh Quất 1/1983-10/1986 Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Trương Thế Cửu
Nguyễn Huy Duyên
VII 10/1986-11/1991 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc
Mai Thúc Lân đến tháng 10/1990
Ngô Đình Loan
Đỗ Bình Dương từ tháng 10/1990
5 VIII Đỗ Bình Dương 11/1991-4/1996 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc
Ngô Đình Loan
Lê Xuân Sơ
IX 4/1996-12/1996 Ngô Đình Loan
Nguyễn Ty

Giai đoạn từ 1996-naySửa đổi

STT Đại hội Đảng bộ Tên Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Ngô Đình Loan 1/1997-10/1997 Bí thư lâm thời tỉnh ủy Bắc Ninh Hồ Đình Tỵ
Ngô Văn Luật
XV 10/1997-1/2001 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Hồ Đình Tỵ
Ngô Văn Luật
2 XVI Ngô Văn Luật 1/2001-9/2003 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thế Thảo
Nguyễn Sỹ từ tháng 8/2002
3 Nguyễn Thế Thảo 9/2003-12/2005 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Sỹ
XVII 12/2005-10/2007 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Công Ngọ
Nguyễn Sỹ
4 Nguyễn Công Ngọ 10/2007-10/2010 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Sỹ
Trần Văn Túy từ tháng 1/2008
XVIII 10/2010-2/2011 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Sỹ
Trần Văn Túy
5 Trần Văn Túy 2/2011-2/2015 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Sỹ
Nguyễn Nhân Chiến từ tháng 4/2011
Nguyễn Thị Hà Ban Bí thư điều động từ ngày 12/3/2014
Nguyễn Hữu Quất từ tháng 2/2015
6 Nguyễn Nhân Chiến 2/2015-9/2015 Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Sỹ Nghỉ chế độ từ 4/2015
Nguyễn Thị Hà đến tháng 3/2018
Nguyễn Hữu Quất
Nguyễn Tử Quỳnh từ tháng 4/2015
XIX 9/2015-9/2020 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Hữu Quất đến tháng 12/2019
Nguyễn Tử Quỳnh đến tháng 10/2019
Đào Hồng Lan từ tháng 3/2018
Nguyễn Hương Giang từ tháng 11/2019
Nguyễn Quốc Chung từ tháng 11/2019
7 XX Đào Hồng Lan 9/2020 - 7/2022 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh
Nguyễn Hương Giang
8 Nguyễn Anh Tuấn 7/2022 - nay Nguyễn Quốc Chung

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX (2020 - 2025)Sửa đổi

Ngày 25/9/2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.[3]

 1. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh.
 2. Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Bắc Ninh.
 3. Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.[4]
 4. Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.
 5. Hà Sỹ Tiếp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
 6. Phùng Đức Chiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 7. Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.
 8. Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 9. Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
 10. Đại tá Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh
 11. Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh.
 12. Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
 13. Ngô Văn Liên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 14. Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
 15. Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Bắc Ninh lần đầu tiên có nữ Bí thư Tỉnh ủy”.
 2. ^ http://www.bacninh.gov.vn/tochucbomay/Trang/TinhUy.aspx?chuyenMuc=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u[liên kết hỏng]
 3. ^ “Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa mới”.
 4. ^ “HĐND tỉnh Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới”.