Ban Chấp hành Tỉnh Moskva Đảng Cộng sản Liên Xô (tiếng Nga: Московского областного комитета КПСС) được gọi tắt là Tỉnh ủy Moskva là cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô tại tỉnh Moskva. Tỉnh ủy Moskva được thành lập vào ngày 24/1/1929 là tỉnh công nghiệp trung ương và bị bãi bỏ ngày 24/8/1991, mặc dù trước đó tháng 6/1991 quyền lực thuộc về thống đốc tỉnh Moskva. Đứng đầu Tỉnh ủy Moskva là Bí thư thứ nhất theo thông lệ thường do Bộ Chính trị hoặc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô bổ nhiệm.

Huy hiệu của Đảng bộ Moskva

Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy sửa

Chân dung Họ và tên Nhiệm kỳ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Karl Baumann
1892–1937
24/1/1929 22/4/1930
  Lazar Kaganovich
1893–1991
22/4/1930 7/3/1935 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1930-1934)
  Nikita Khrushchev
1894–1971
7/3/1935 10/2/1938 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1934-1938)
Aleksandr Ugarov
1900–1939
10/2/1938 2/11/1938 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1938)
Alexander Shcherbakov
1901–1945
2/11/1938 10/5/1945 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1938-1945)
Georgy Popov
1906–1968
12/6/1945 16/12/1949 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1945-1950)
  Nikita Khrushchev
1894–1971
16/12/1949 10/3/1953
Nikolai Mikhailov
1906–1982
10/3/1953 25/3/1954
Ivan Kapitonov
1915–2002
27/3/1954 2/3/1959
Pyotr Demichev
1918–2010
2/3/1959 6/7/1960 Bí thư thứ nhất Thành ủy Moskva (1960-1962)
Grigory Abramov
1918–
6/7/1960 1/1963
Vasily Konotop
1916–1995
15/12/1964 16/11/1985
Valentin Mesyats
1928–
16/11/1985 14/12/1990
Boris Balashov
1941–
15/12/1990 29/8/1991

Xem thêm sửa

Nguồn sửa

  • [1] World Statesmen.org

Tham khảo sửa