Tỉnh ủy Tây Ninh

Tỉnh ủy Tây Ninh hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.

Tỉnh ủy Tây Ninh

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XI
(2020 - 2025)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Nguyễn Thành Tâm Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thường trực (1) Phạm Hùng Thái
Phó Bí thư (1) Nguyễn Thanh Ngọc
Nguyễn Mạnh Hùng
Thường vụ Tỉnh ủy (15) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI
Tỉnh ủy viên (47) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 180, Ba Mươi Tháng Tư, Phường 2, tỉnh Tây Ninh
Lịch sử
Thành lập 1939

Tỉnh ủy Tây Ninh có chức năng thi hành nghị quyết, quyết định của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư hiện tại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Thành Tâm.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”. Báo Tuổi trẻ.