Argentina được chia ra làm 23 tỉnh (tiếng Tây Ban Nha: provincias, số ít: provincia) và một thành phố tự trị (Ciudad autónoma de Buenos Aires). Thành phố và các tỉnh của Argentina đều có hiến pháp riêng nhưng đều tồn tại dưới một hệ thống liên bang.

Các tỉnh của Argentina

Dân số

sửa
Tỉnh Thủ phủ Dân số (2001) Xếp hạng Diện tích (km²) Xếp hạng Mật độ dân số (/km²) Xếp hạng
Buenos Aires - &100000000027761380000002.776.138 4 203 24 &1000000000013675600000013.675,6 1
Buenos Aires La Plata &1000000001382720300000013.827.203 1 &10000000000307571000000307.571 1 44.95 3
Catamarca S.F.V. de Catamarcaa &10000000000334568000000334.568 20 &10000000000102602000000102.602 11 3.26 19
Chaco Resistencia &10000000000984446000000984.446 9 &1000000000009963300000099.633 12 9.90 11
Chubut Rawson &10000000000413237000000413.237 18 &10000000000224686000000224.686 3 1.84 23
Córdoba Córdoba &100000000030668010000003.066.801 2 &10000000000165321000000165.321 5 18.60 6
Corrientes Corrientes &10000000000930991000000930.991 11 &1000000000008819900000088.199 16 10.60 10
Entre Ríos Paraná &100000000011581470000001.158.147 7 &1000000000007878100000078.781 17 14.70 7
Formosa Formosa &10000000000486559000000486.559 16 &1000000000007206600000072.066 19 6.75 14
Jujuy San Salvador de Jujuy &10000000000611888000000611.888 14 &1000000000005321900000053.219 20 11.50 8
La Pampa Santa Rosa &10000000000299294000000299.294 21 &10000000000143440000000143.440 8 2.00 22
La Rioja La Rioja &10000000000289983000000289.983 22 &1000000000008968000000089.680 14 3.23 20
Mendoza Mendoza &100000000015796510000001.579.651 5 &10000000000148827000000148.827 7 10.61 9
Misiones Posadas &10000000000965522000000965.522 10 &1000000000002980100000029.801 21 32.40 4
Neuquén Neuquén &10000000000474155000000474.155 17 &1000000000009407800000094.078 13 5.00 16
Río Negro Viedma &10000000000552822000000552.822 15 &10000000000203013000000203.013 4 2.72 21
Salta Salta &100000000010790510000001.079.051 8 &10000000000155488000000155.488 6 6.94 12
San Juan San Juan &10000000000620023000000620.023 13 &1000000000008965100000089.651 15 6.92 13
San Luis San Luis &10000000000367933000000367.933 19 &1000000000007674800000076.748 18 4.80 17
Santa Cruz Río Gallegos &10000000000196958000000196.958 23 &10000000000243943000000243.943 2 0.81 24
Santa Fe Santa Fe &100000000030007010000003.000.701 3 &10000000000133007000000133.007 10 22.56 5
Santiago del Estero   Santiago del Estero &10000000000804457000000804.457 12 &10000000000136351000000136.351 9 5.90 15
Tierra del Fuego Ushuaia &10000000000101079000000101.079 24 &1000000000002126300000021.263b 23 4.75b 18
Tucumán San Miguel de Tucumán   &100000000013385230000001.338.523 6 &1000000000002252400000022.524 22 59.42 2

a San Fernando del Valle de Catamarca.
b Không bao gồm tuyên bố chủ quyền với quần đảo Falkland hay châu Nam Cực.

Cờ tỉnh

sửa

Chú thích

sửa

Liên kết

sửa