Mở trình đơn chính

Danh sách các tỉnh theo vùngSửa đổi

VùngXV - Arica and Parinacota RegionSửa đổi

VùngI - TarapacáSửa đổi

VùngII - AntofagastaSửa đổi

VùngIII - AtacamaSửa đổi

VùngIV - CoquimboSửa đổi

VùngV - ValparaísoSửa đổi

VùngVI - O'HigginsSửa đổi

VùngVII - MauleSửa đổi

Vùng Bío-BíoSửa đổi

VùngIX - AraucaníaSửa đổi

VùngXIV - Los RíosSửa đổi

VùngX - Los LagosSửa đổi

VùngXI - AysénSửa đổi

VùngXII - Magallanes y la Antártica ChilenaSửa đổi

VùngRM - Vùng đô thị SantiagoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi