Chile được chia thành 53 tỉnh, nằm trong 15 vùng. Mỗi tỉnh do một thống đốc (gobernador) đứng đầu. Vị thống đốc này do tổng thống bổ nhiệm. Các tỉnh lại được chia ra thành các commune được một đô thị quản lý.

Các tỉnh của Chile

Danh sách các tỉnh theo vùngSửa đổi

VùngXV - Arica and Parinacota RegionSửa đổi

VùngI - TarapacáSửa đổi

VùngII - AntofagastaSửa đổi

VùngIII - AtacamaSửa đổi

VùngIV - CoquimboSửa đổi

VùngV - ValparaísoSửa đổi

VùngVI - O'HigginsSửa đổi

VùngVII - MauleSửa đổi

Vùng Bío-BíoSửa đổi

VùngIX - AraucaníaSửa đổi

VùngXIV - Los RíosSửa đổi

VùngX - Los LagosSửa đổi

VùngXI - AysénSửa đổi

VùngXII - Magallanes y la Antártica ChilenaSửa đổi

VùngRM - Vùng đô thị SantiagoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi