Các tỉnh của Thụy Điển, landskap, là những khu vực lịch sử, địa lý và văn hóa. Thụy Điển đã có 25 tỉnh, các tỉnh này không có chức năng hành chính, nhưng vẫn còn những di sản lịch sử và các phương tiện nhận dạng văn hóa.

Một tỉnh trong số đó đã là các phân cấp hành chính của Thụy Điển cho đến năm 1634, khi các đơn vị này đã được thay thế bằng các quận của Thụy Điển (län). Một số đã được chiếm từ Đan Mạch-Na Uy. Những tỉnh khác như các tỉnh của Phần Lan đã bị mất. Lapland là tỉnh duy nhất thu được thông qua xâm chiếm.

Các tỉnh

sửa
 
Tỉnh của Thuỵ Điển

Tham khảo

sửa