Afghanistan được phân chia hành chính thành các tỉnh. Năm 2004, có 34 tỉnh (ولايت wilayat) tại quốc gia này. Mỗi tỉnh được chia tiếp thành các huyện (hay quận).

Chính quyền cấp tỉnh do thống tỉnh lãnh đạo. Mỗi tỉnh có hai thành viên trong Viện trưởng Lão (tức quốc hội). Một người được hội đồng tỉnh lựa chọn theo nhiệm kỳ 4 năm và người còn lại do các hội đồng huyện bầu chọn theo nhiệm kỳ 3 năm. Đại diện trong Viện Nhân dân được chọn từ các huyện, mặc dù ở mỗi tỉnh phải có ít nhất hai đại biểu là phụ nữ.

Các tỉnh của Afghanistan sửa

Bản đồ các tỉnh của Afghanistan
 
Các tỉnh của Afghanistan
Tỉnh Bản đồ# ISO 3166-2:AF[1] Tỉnh lị Dân số[2] Diện tích (km²) ngôn ngữ Chú thích Vùng
Badakhshan 30 AF-BDS Fayzabad 819,396 44,059 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pamiri, tiếng Pashto 29 quận Đông Bắc Afghanistan
Badghis 4 AF-BDG Qala i Naw 499,393 20,591 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto 7 quận Tây Afghanistan
Baghlan 19 AF-BGL Puli Khumri 741,690 21,118 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Uzbek, tiếng Turkmen, tiếng Pashto 16 quận Đông Bắc Afghanistan
Balkh 13 AF-BAL Mazari Sharif 1,123,948 17,249 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto 15 quận Tây Bắc Afghanistan
Bamyan 15 AF-BAM Bamiyan 343,892 14,175 tiếng Ba Tư Dari 7 quận Trung Afghanistan
Daykundi 10 AF-DAY Nili 477,544 8,088 tiếng Ba Tư Dari và tiếng Pashto 8 quận
thành lập từ Oruzgan in 2004
Tây Nam Afghanistan
Farah 2 AF-FRA Farah 493,007 48,471 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari, Baloch 11 quận Tây Afghanistan
Faryab 5 AF-FYB Maymana 833,724 20,293 tiếng Uzbek, tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto & tiếng Turkmen 14 quận Tây Bắc Afghanistan
Ghazni 16 AF-GHA Ghazni 1,080,843 22,915 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 19 quận Đông Nam Afghanistan
Ghor 6 AF-GHO Chaghcharan 635,302 36,479 tiếng Ba Tư Dari, Pashto 10 quận Tây Afghanistan
Helmand 7 AF-HEL Lashkar Gah 1,441,769 58,584 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 13 quận Tây Nam Afghanistan
Herat 1 AF-HER Herat 1,762,157 54,778 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto, tiếng Turkmen 15 quận Tây Afghanistan
Jowzjan 8 AF-JOW Sheberghan 426,987 11,798 tiếng Uzbek, tiếng Turkmen, tiếng Pashto & tiếng Ba Tư Dari 9 districts Tây Bắc Afghanistan
Kabul 22 AF-KAB Kabul 3,314,000 4,462 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari, tiếng Turkmen và tiếng Uzbek 18 quận Trung Afghanistan
Kandahar 12 AF-KAN Kandahar 2,913,000 54,022 Pashto, tiếng Ba Tư Dari 16 quận Đông Nam Afghanistan
Kapisa 29 AF-KAP Mahmud-i-Raqi 358,268 1,842 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto, tiếng Pashayi 7 districts Trung Afghanistan
Khost 26 AF-KHO Khost 638,849 4,152 Pashto 13 quận Đông Nam Afghanistan
Kunar 34 AF-KNR Asadabad 413,008 4,942 Pashto 15 quận Đông Bắc Afghanistan
Kunduz 18 AF-KDZ Kunduz 820,000 8,040 Pashto, tiếng Ba Tư Dari, tiếng Uzbek & Turkmen 7 quận Đông Bắc Afghanistan
Laghman 32 AF-LAG Mihtarlam District 382,280 3,843 tiếng Pashto, tiếng Pashai, tiếng Nuristani & Ba Tư Dari 5 quận Đông Afghanistan
Logar 23 AF-LOW Pul-i-Alam 322,704 3,880 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 7 quận Trung Afghanistan
Nangarhar 33 AF-NAN Jalalabad 1,342,514 7,727 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 23 quận Đông Afghanistan
Nimruz 3 AF-NIM Zaranj 117,991 41,005 tiếng Baloch, tiếng Pashto & Ba Tư Dari 5 quận Tây Nam Afghanistan
Nuristan 31 AF-NUR Parun 130,964 9,225 Nuristani, Pashto 7 quận Đông Bắc Afghanistan
Orūzgān 11 AF-ORU Tarin Kowt 320,589 22,696 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 6 quận Trung Afghanistan
Paktia 24 AF-PIA Gardez 415,000 6,432 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 11 quận Đông Nam Afghanistan
Paktika 25 AF-PKA Sharan 809,772 19,482 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 15 districts Đông Nam Afghanistan
Panjshir 28 AF-PAN Bazarak 128,620 3,610 tiếng Ba Tư Dari 5 quận
thành lập năm 2004 từ Parwan
Đông Bắc Afghanistan
Parwan 20 AF-PAR Charikar 491,870 5,974 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto 9 quận Central Afghanistan
Samangan 14 AF-SAM Aybak 378,000 11,262 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Uzbek 5 quận Tây Bắc Afghanistan
Sar-e Pol 9 AF-SAR Sar-e Pol 505,400 16,360 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Pashto & Uzbek 7 quận Tây Bắc Afghanistan
Takhar 27 AF-TAK Taloqan 830,319 12,333 tiếng Ba Tư Dari, tiếng Uzbek, tiếng Pashto 12 districts Đông Bắc Afghanistan
Urozgan 11 AF-URU Tarinkot 386.818 12.696 6 Central Afghanistan
Wardak 21 AF-WAR Meydan Shahr 529,343 9,934 tiếng Pashto, tiếng Ba Tư Dari 9 quận Trung Afghanistan
Zabul 17 AF-ZAB Qalat 244,899 17,343 Pashto, tiếng Ba Tư Dari 9 quận Đông Nam Afghanistan

Các tỉnh trong quá khứ sửa

 

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa