Nam Phi hiện được chia thành 9 tỉnh. Trong một sự kiện quan trọng trước Tổng tuyển cử năm 1994, các Bantustan (khu cách li chủng tộc), đã được tái hợp nhất cùng với bốn tỉnh để rồi chia thành 9 tỉnh mới. Các tỉnh:

Tỉnh Thủ phủ Thành phố lớn nhất Diện tích (km²)[1] Dân số (ước tính năm 2010)[2] Mật độ dân số (trên km²) HDI (2003)[3]
Đông Cape Bhisho Port Elizabeth 168.966 6.743.800 39,9 0,62
Free State Bloemfontein Bloemfontein 129.825 2.824.500 21,8 0,67
Gauteng Johannesburg Johannesburg 18.178 11.191.700 615,7 0,74
KwaZulu-Natal Pietermaritzburg² Durban 94.361 10.645.400 112,8 0,63
Limpopo Polokwane Polokwane 125.754 5.439.600 43,3 0,59
Mpumalanga Nelspruit Nelspruit 76.495 3.617.600 47,3 0,65
Tây Bắc Mafikeng Rustenburg 104.882 3.200.900 30,5 0,61
Bắc Cape Kimberley Kimberley 372.889 1.103.900 3,0 0,69
Tây Cape¹ Cape Town Cape Town 129.462 5.223.900 40,4 0,77

1. Quần đảo Prince Edward (diện tích (335 km², không có cư dân thường trú), một lãnh thổ của Nam Phi nằm ở khu vực cận Nam cực thuộc Ấn Độ Dương là một phần của Tây Cape vì mục đích pháp lý, nhưng không được gộp vào tỉnh này cho mục đích thống kê.

2. Pietermaritzburg và Ulundi từng là các thủ phủ chung của tỉnh KwaZulu-Natal từ năm 1994 tới năm 2004.


Tham khảo sửa

  1. ^ Stats in Brief, 2010 (PDF). Pretoria: Statistics South Africa. 2010. tr. 3. ISBN 978-0-621-39563-1.
  2. ^ Mid-year population estimates, 2010 (PDF) (Bản báo cáo). Statistics South Africa. 2010.
  3. ^ Adelzadeh, Asghar. South Africa Human Development Report 2003 (PDF). Cape Town: Oxford University Press. tr. 282. ISBN 9780195784183. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2011.