Tỉnh lộ 851

Tỉnh lộ thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh lộ 851 (tên cũ Tỉnh lộ 29) thuộc quản lý của tỉnh Đồng Tháp, là tỉnh lộ theo hướng Đông - Tây, từ thị trấn Lai Vung tới xã Tân Thành, của huyện Lai Vung. Tỉnh lộ đi từ Quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lai Vung, xã Long Hậu cuối là Quốc lộ 54 thuộc xã xã Tân Thành của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh lộ 851
Ngã Năm xã Tân Thành, giao lộ giữa Quốc lộ 54 và Tỉnh lộ 851
Thông tin tuyến đường
Chiều dài8,7 km (5,4 mi)
Đã tồn tại23/02/2008 – nay
Các điểm giao cắt chính
Đầu đôngQL 80, VNM.svg
thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp
 Long Hậu
Đầu tâyQL 54, VNM.svg
xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp
Hệ thống cao tốc

Tham khảoSửa đổi