Mở trình đơn chính

Liên bang Nga được chia thành 85 chủ thể, trong đó có duy nhất một tỉnh tự trịTỉnh tự trị Do Thái.

Thời Liên Xô cũ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Nga có 5 tỉnh tự trị (toàn Liên Xô có 8 tỉnh tự trị). Sau đó, tỉnh tự trị Adygea đã trở thành nước Cộng hòa Adygea, tỉnh tự trị Gorno-Altai trở thành nước Cộng hòa Altai, tỉnh tự trị Karachay-Cherkessia đã trở thành nước Cộng hòa Karachay-Cherkessia, và tỉnh tự trị Khakassia trở thành nước Cộng hòa Khakassia.

Autonomous oblast of Russia.png

Tham khảoSửa đổi