Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô

bài viết danh sách Wikimedia

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (tiếng Trung: 江苏省人民政府省长, bính âm: Jiāng Sū xǐng rénmín zhèngfǔ shěng zhǎng, Giang Tô tỉnh Nhân dân Chính phủ Tỉnh trưởng) được bầu cử bởi Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Giang Tô, lãnh đạo bởi thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cán bộ, công chức lãnh đạo, là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô có cấp bậc Bộ trưởng, thường là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân là lãnh đạo thứ hai của tỉnh, đứng sau Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô.

Trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô có các tên gọi là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1949 - 1955), Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Tô (1955 - 1967), Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Giang Tô (1967 - 1968), Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Giang Tô (1968 - 1979), và Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1979 đến nay). Tất cả các tên gọi này dù khác nhau nhưng cùng có ý nghĩa là Thủ trưởng Hành chính tỉnh Giang Tô, tức nghĩa Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô hiện nay.

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô hiện tại là đồng chí Ngô Chính Long.[2]

Danh sách Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang TôSửa đổi

Năm 2018, Giang Tô là tỉnh đông thứ năm về số dân, đứng thứ hai về kinh tế Trung Quốc với 80,4 triệu dân, tương đương với Thổ Nhĩ Kỳ[3] và GDP đạt 9,29 nghìn tỉ NDT (1,40 nghìn tỉ USD) tương đương với Úc.[4] Nền kinh tế nội địa tỉnh Giang Tô có tốc độ phát triển tốt, thứ hạng cao.

Giang Tô là một trong 33 đơn vị hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấp tỉnh.

 
Bản đồ tình Giang Tô, Trung Quốc

Tỉnh Giang Tô có diện tích 102.600 km2, xếp hạng 24 trong danh sách các đơn vị hành chính Trung Quốc. Giang Tô có biển ở phía Đông, gắn với bốn đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm thành phố Thượng HảiChiết Giang ở phía Nam, An Huy ở phía Tây, Sơn Đông ở phía Bắc.

Danh sách Tỉnh trưởngSửa đổi

Từ năm 1949 tính đến hiện tại, Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô có 17 Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Danh sách nhiệm kỳ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô
STT Đồng chí Quê quán Sinh năm Nhiệm kỳ Chức vụ về sau (gồm hiện) Chức vụ trước, tình trạng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1949- 1955)
1 Đàm Chấn Lâm Chu Châu, Hồ Nam 1902 - 1983 08/1949 - 01/1955 Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Phó Tổng lý Quốc vụ viện,

Nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc,

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang.

Lãnh đạo cấp Phó Quốc gia.

Qua đời năm 1983 tại Bắc Kinh.

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Tô (1955 - 1967)
2 Huệ Dục Vũ Quán Nam, Giang Tô 1909 -

1989

01/1955 - 1964 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Lần đầu làm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô, qua đời năm 1989.
3 Đỗ Bình Vạn Tái, Giang Tây 1908 - 1999 1964 - 02/1968 Trung tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Qua đời năm 1999 tại Nam Kinh.
Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Giang Tô (1968 - 1979)
4 Hứa Thế Hữu[5] Tân huyện, Hà Nam 1905 - 1985 02/1968 - 1973 Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa IX, X, XI,

Nguyên Thường vụ Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Lãnh đạo cấp Phó Quốc gia.

Qua đời năm 1985 tại Nam Kinh.

5 Bành Xung Chương Châu, Phúc Kiến 1915 -

2010

1973 - 02/1977 Nguyên Bí thư Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc,

Nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Thượng Hải

Lãnh đạo cấp Phó Quốc gia.

Qua đời năm 2010 tại Bắc Kinh.

6 Hứa Gia Truân Như Cao, Giang Tô 1916 -

2016

02/1977 - 12/1979 Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Hồng Kông Ma Cao,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô

Nguyên Chủ nhiệm Ban Hồng Kông, Tân Hoa xã.

Trục xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1991,Qua đời năm 2016 tại Los Angeles.
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1979 - nay)
7 Huệ Dục Vũ Quán Nam, Giang Tô 1909 -

1989

01/1980 - 12/1981 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Hai lần làm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô, qua đời năm 1989.
8 Hàn Bậu Tín Hưởng Thủy, Giang Tô 1921 -

2017

12/1981 - 05/1983 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Qua đời năm 2017 tại Nam Kinh.
9 Cố Tú Liên Nam Thông, Giang Tô 1936 - 05/1983 - 04/1989 Nguyên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Tỉnh trưởng nữ đầu tiên tại Trung Quốc.
10 Trần Hoán Hữu Nam Thông, Giang Tô 1934 - 04/1989 - 09/1994 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô.
11 Trịnh Tư Lâm Nam Thông, Giang Tô 1940 - 09/1994 - 09/1998 Nguyên Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)
12 Quý Doãn Thạch Nam Thông, Giang Tô 1945 - 09/1998 - 12/2002 Nguyên Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc
13 Lương Bảo Hoa Nghi Xuân, Giang Tây 1945 - 12/2002 - 01/2008 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)
14 La Chí Quân[6] Lăng Nguyên, Liêu Ninh 1951 - 02/2008 - 12/2010 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô. Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc
15 Lý Học Dũng Thạch Gia Trang, Hà Bắc 1950 - 12/2010 - 11/2015 Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Khoa học và Văn hóa Quốc hội Nhân dân Quốc gia
16 Thạch Thái Phong[7] Du Xã, Sơn Tây 1956 - 11/2015 - 04/2017 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Nguyên Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô
17 Ngô Chính Long[2] Cao Thuần, Giang Tô 1964 - 05/2017 - Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô

Bí thư Thành ủy Nam Kinh.

Tên gọi khác của chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang TôSửa đổi

Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1949 - 1955)Sửa đổi

 
Giang Tô
  • Đàm Chấn Lâm nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô (1949 - 1955).

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Tô (1955 - 1967)Sửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Giang Tô (1967 - 1968)Sửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Giang Tô (1968 - 1979)Sửa đổi

Các lãnh đạo quốc gia Trung Quốc từng là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ NamSửa đổi

 
Bản đồ Giang Tô

Trong quãng thời gian từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô không có lãnh đạo quốc gia nào từng giữ vị trí Thủ trưởng cơ quan hành chính tỉnh Giang Tô.

Có hai cán bộ cao cấp từng là Thủ trưởng Giang Tô:

Có hai vị tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc từng là Thủ trưởng Giang Tô:

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Dựa trên tác phẩm Chính trị Trung Hoa, Trung Hoa ITrung Hoa II. Vũ Nguyên (2020), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
  2. ^ a ă “Tiểu sử đồng chí Ngô Chính Long”. China Vitae. Truy cập Ngày 4 tháng 11 năm 2019.
  3. ^ “Dân số thế giới”. https://www.worldometers.info/world-population/. Truy cập Ngày 26 tháng 09 năm 2019. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  4. ^ “GDP thế giới năm 2018” (PDF).
  5. ^ “Tiểu sử đồng chí Hứa Thế Hữu”. China Vitae. Truy cập Ngày 5 tháng 11 năm 2019.
  6. ^ “Tiểu sử đồng chí La Chí Quân”. China Vitae. Truy cập Ngày 5 tháng 11 năm 2019.
  7. ^ “Tiểu sử đồng chí Thạch Thái Phong”. China Vitae. Truy cập Ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Liên kết ngoàiSửa đổi