Tống Đinh công (chữ Hán: 宋丁公), tên thật là Tử Thân (子申), là vị vua thứ tư của nước Tốngchư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tống Đinh công
宋丁公
Vua chư hầu Trung Quốc
Vua nước Tống
Tiền nhiệmTống công Kê
Kế nhiệmTống Mẫn công
Thông tin chung
Mất
Trung Quốc
Hậu duệTống Mẫn công
Tống Dương công
Tên thật
Tử Thân (子申)
Thụy hiệu
Đinh công (丁公)
Chính quyềnnước Tống
Thân phụTống công Kê

Tử Thân là con của Tống công Kê – vua thứ 3 nước Tống. Sau khi Tống công Kê mất, Tử Thân lên nối ngôi, tức là Tống Đinh công.

Sử ký không ghi chép sự kiện xảy ra liên quan tới nước Tống trong thời gian ông làm vua.

Sau này không rõ Tống Đinh công mất năm nào. Con ông là Tử Cộng lên nối ngôi, tức là Tống Mẫn công.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi