Tổ là một họ của người Trung Quốc (chữ Hán: 祖, Bính âm: Zu). Trong danh sách Bách gia tính họ này xếp thứ 249.

Người Trung Quốc họ Tổ nổi tiếng sửa

Tham khảo sửa