Tổ chức châu Phi Thống nhất

Tổ chức châu Phi Thống nhất (OAU) (tiếng Pháp: organisation afrique unie (OUA) được thành lập ngày 25 tháng 5 năm 1963 tại Addis Ababa, với 32 quốc gia đã ký kết. Tổ chức này đã bị giải tán vào ngày 09 tháng 7 năm 2002 bởi người Chủ tịch cuối cùng của nó, Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki, và được thay thế bởi Liên minh châu Phi (AU).

Mục tiêuSửa đổi

OAU có mục tiêu chính sau đây:

 • Để thúc đẩy sự thống nhất và đoàn kết của các quốc gia châu Phi và có vai trò như một tiếng nói chung cho lục địa châu Phi. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo tương lai kinh tế và chính trị lâu dài của châu Phi[1].
 • Phối hợp và tăng cường sự hợp tác của các quốc gia châu Phi để đạt được một cuộc sống tốt hơn cho người dân châu Phi[2].
 • Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của các quốc gia châu Phi.
 • OAU cũng đã được dành riêng để xoá tất cả các hình thức của chủ nghĩa thực dân, do, khi tổ chức này được thành lập, đã có nhiều quốc gia vẫn chưa giành được độc lập của họ hoặc là thiểu số cai trị. Nam Phi và Angola là hai quốc gia trong số này. OAU đề xuất hai cách để thoát khỏi lục địa của chủ nghĩa thực dân. Thứ nhất, nó sẽ bảo vệ lợi ích của các quốc gia độc lập và giúp đỡ những quốc gia vẫn còn bị thuộc địa. Thứ hai, nó sẽ giữ trung lập về vấn đề thế giới, ngăn chặn các thành viên từ được kiểm soát một lần nữa bởi cường quốc bên ngoài.

Một Ủy ban Giải phóng được thành lập để hỗ trợ phong trào độc lập và chăm sóc quyền lợi của các quốc gia vốn đã được giải phóng. Các OAU cũng nhằm mục đích để ở lại trung lập về chính trị toàn cầu, trong đó sẽ ngăn cản họ đang kiểm soát một lần nữa bởi các lực lượng bên ngoài - một mối nguy hiểm đặc biệt với Chiến tranh Lạnh. OAU có mục tiêu khác nữa:

 • Đảm bảo rằng tất cả người châu Phi đều được hưởng các quyền con người.
 • Nâng cao đời sống của tất cả người châu Phi.
 • Giải quyết các tranh luận và tranh chấp giữa các thành viên - không thông qua giao tranh mà thông qua đàm phán hòa bình và ngoại giao.

Ngay sau khi giành được độc lập, một số quốc gia châu Phi bày tỏ mong muốn phát triển sự đoàn kết hơn trong lục địa. Không phải ai cũng đồng ý cách thống nhất có thể đạt được, và hai nhóm khăng khăng nổi lên vấn đề này:

 • Khối Casablanca, do Kwame Nkrumah của Ghana, muốn một liên bang của tất cả các nước châu Phi. Ngoài Ghana, nó cũng bao gồm Algeria, Guinea, Maroc, Ai Cập, Mali và Libya. Được thành lập vào năm 1961, các thành viên của nó được mô tả là "các quốc gia tiến bộ".
 • Khối Monrovian, do Senghor của Senegal, cảm thấy rằng sự hiệp nhất cần đạt được dần dần, thông qua hợp tác kinh tế. Nó đã không ủng hộ quan điểm của một liên hiệp chính trị. Các thành viên khác của nó là Nigeria, Liberia, Ethiopia và hầu hết các thuộc địa của Pháp trước đây.

Một số cuộc thảo luận ban đầu diễn ra tại Sanniquellie, Liberia. Tranh chấp cuối cùng đã được giải quyết khi vua Ethiopia Haile Selassie I mời hai nhóm đến Addlà mộtbaba, nơi mà OAU và trụ sở chính của nó sau đó được thành lập. Điều lệ Tổ chức đã được ký kết bởi 32 quốc gia châu Phi độc lập.

Tại thời điểm tan rã của OAU, có 53 quốc gia châu Phi là thành viên, Maroc rời bỏ vào ngày 12 tháng 11 năm 1984 sau khi nhập học của Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Sahrawi như chính phủ của Tây Sahara trong năm 1982.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ “Workers' Activities — en”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 5 năm 2013. Truy cập 10 tháng 2 năm 2015.
 2. ^ http://www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/africa/oau.htm