Tổ chức sở hữu trí tuệ

Tổ chức sở hữu trí tuệ là một tổ chức quốc tế liên chính phủ liên quan đến việc hợp tác trong các lĩnh vực quyền tác giả, thương hiệubằng sáng chế.

Các tổ chức chungSửa đổi

Các tổ chức chuyên mônSửa đổi

Các tổ chức liên quan đến bằng sáng chếSửa đổi

Các tổ chức liên quan đến thương hiệuSửa đổi

Các tổ chức liên quan đến thiết kếSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi