Một người bảo vệ dân phố ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ dân phố, hoặc khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,... là một tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư tại Việt Nam.[1]

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thông tư 04/2012/TT-BNV”. Truy cập 13 tháng 9 năm 2016.