Tổ khúc Pháp, BMW 812-817 là tập hợp 6 tổ khúc được nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach viết cho đàn clavier (harpsichord hoặc clavichord) trong các năm 1722 đến 1725. Các bản tổ khúc này sau đó được đặt tên là Tổ khúc Pháp (tên này được sử dụng lần đầu tiên bởi Friedrich Wilhelm Marpurg vào năm 1762) với nghĩa tương phản với Tổ khúc Anh, tiêu đề có thể đã xuất hiện sau đó. Cái tên Tổ khúc Pháp đã được xác nhận bởi Johann Nikolaus Forkel. Theo ông này, trong cuốn tiểu sử viết về Bach (ông hay viết về tiểu sử của Bach), "cái tên Tổ khúc Pháp là phổ biến bởi vì các tổ khúc này được viết theo phong cách Pháp". Tuy nhiên, sự xác nhận này là không đúng, bởi như theo nhiều bản tổ khúc khác của Bach, ta thấy chúng được viết theo lối của Ý nhiều[1].

Âm thanhSửa đổi

Tổ khúc số 3Sửa đổi

Phần Courante
Phần Sarabande
Phần Gigue
Phần Menuet
Phần Allemande
Phần Trio
Phần Gavotte

Tổ khúc số 5Sửa đổi

Phần Gavotte
Phần Loure
Phần Gigue
Phần Sarabande
Phần Bourree
Phần Courante
Phần Allemande

Tổ khúc số 6Sửa đổi

Phần Allemande
Phần Polonaise
Phần Gavotte
Phần Bourre
Phần Sarabande
Phần Gigue
Phần Courante
Phần Menuet

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “J.S.Bach”. Truy cập 28 tháng 4 năm 2015.