Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên (tiếng Triều Tiên: 조선로동당 총비서, Hán-Việt: Triều Tiên lao động đảng tổng bí thư) là Lãnh đạo Tối cao của Đảng Lao động Triều Tiên hiện tại đang cầm quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Từ năm 1946 đến 1966 được gọi là Chủ tịch Ủy ban Trung ương. Từ năm 1966, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 2 đã quyết định đổi tên thành Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Sau khi Kim Il-sung qua đời, Kim Jong-Il kế nhiệm. Do không được bầu cử thông qua Đại hội Đảng nên chức danh được gọi bằng Tổng bí thư Đảng. Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 3 (2010) đã bầu Kim Jong-Il làm Tổng bí thư chính thức.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
조선로동당 위원장
WPK symbol.svg
Huy hiệu Đảng Lao động Triều Tiên
Flag of the Workers' Party of Korea.svg
Đảng kỳ Đảng Lao động Triều Tiên
Kim Jong-un 2019 (cropped).jpg
Đương nhiệm
Kim Jong-un

từ 11 tháng 1 năm 2021
Đề cử bởiĐại hội Đảng
Bổ nhiệm bởiĐại hội Đảng
Nhiệm kỳtrọn đời
Thành lập28 tháng 8 năm 1946

Sau khi Kim Jong-Il qua đời, Đảng Lao động Triều Tiên quyết định bãi bỏ chức danh Tổng Bí thư và truy phong cho Kim Jong-Il làm Tổng bí thư vĩnh viễn. Ông Kim Jong-Un được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên (4/2012).

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII (5/2016), Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, chức vụ Bí thư thứ nhất bị xóa bỏ. 5 năm sau, tại kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII diễn ra vào tháng 1/2021, chức vụ Tổng Bí thư được khôi phục thay thế cho Chủ tịch Đảng, cũng như Ban Bí thư thay thế cho Hội đồng Chính trị Tối cao. Kim Jong-un tiếp tục tái đắc cử vào vị trí này[1].

Lãnh đạo qua các thời kỳSửa đổi

Tên
(Năm sinh–Năm mất)
Ảnh Từ Đến
Chủ tịch Ủy ban Trung ương
(1946–1966)
Kim Tu-bong
(1886–1957?)
  28 tháng 8 năm 1946 30 tháng 6 năm 1949
Kim Il-sung
(1912–1994)
  30 tháng 6 năm 1949 11 tháng 10 năm 1966
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương
(1966–1994)
Kim Il-sung
(1912–1994)
  11 tháng 10 năm 1966 8 tháng 7 năm 1994
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(1997–2011)
Kim Jong-il
(1941/1942–2011)
  8 tháng 10 năm 1997 17 tháng 12 năm 2011
Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên
(2012–2016)
Kim Jong-un
(Sinh 1983)[2]
  11 tháng 4 năm 2012 9 tháng 5 năm 2016
Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên
(2016–2021)
Kim Jong-un
(Sinh 1983)[3]
  9 tháng 5 năm 2016 11 tháng 1 năm 2021
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(2021–nay)
Kim Jong-un
(Sinh 1983)[4]
  11 tháng 1 năm 2021 nay

Tham khảoSửa đổi